Новости проекта
Конкурс продлен! Принимайте участие!
Поздравляем с Днем учителя!
Отвечаем на ваши вопросы!
Домашнее задание на контроле!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 37 человек

методические объединения

Дата: 12 ноября 2016 в 23:10, Обновлено 23 октября 2017 в 18:52

Агульная метадычная тэма на 2017/2018 навучальны год: Забеспячэнне сучаснай якасці адукацыі і павышэнне яе эфектыўнасці ў адпаведнасці з індывідуальнымі запытамі і здольнасцямі вучняў ва ўмовах профільнага навучання, дапрофільнай падрыхтоўкі, сацыяльнымі патрэбамі грамадства

 Задачы метадычнай работы на 2017/2018 навучальны год:

- Стымуляваць абагульненне і распаўсюджванне эфектыўнага педагагічнага вопыту выкладання вучэбных прадметаў;

- працягнуць рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў;

- забяспечыць метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;

- стварыць умовы для забеспячэння выхаваўчага патэнцыялу навучальных і факультатыўных заняткаў. 

Зацвярджаю

Дырэктар ДУА “Гаранская дзіцячы сад-

сярэдняя школа Полацкага раёна”

___________________ Г.І. Юпат

      "30" жніўня 2017 г.

  

План работы метадычнага аб’яднання

настаўнікаў гуманітарна-эстэтычнага цыкла

на 2017/2018 навучальны год

 

Тэма: “Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў  гуманітарна-эстэтычнага цыкла

Мэта: Стварэнне ўмоў для ўдасканалення педагагічнага майстэрства праз вывучэнне актуальных пытанняў методыкі выкладання прадметаў з улікам  эфектыўнага вопыту настаўнікаў школы .

Задачы:

– інфармаванне педагогаў аб нарматыўна-прававым, навукова-метадычным забеспячэнні адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах гуманітарнага цыклу ў 2017/2018 навучальным годзе, навінах педагагічнай літаратуры; актуалізацыя і паглыбленне прадметных ведаў настаўнікаў;

– павышэнне матывацыі настаўнікаў на авалоданне прыёмамі аналізу ўласных вынікаў адукацыйнага працэсу, удзел у засваенні перадавога вопыту, вывучэнне і прымяненне інавацыйных адукацыйных тэхналогій у прафесійнай дзейнасці членаў МА гуманітарна-эстэтычнага цыклу;

– стымуляванне творчага самавыяўлення, раскрыццё прафесійнага патэнцыялу педагогаў;

– стварэнне ўмоў для  рэалізацыі  кампетэнтнаснага падыходу ў  выкладанні вучэбных прадметаў.

 

План–графік работы МА на 2017/2018 навучальны год

№ п/п

Мерапрыемствы

Тэрмін

Адказныя

1

Пасяджэнне МА: “Змест і асноўныя напрамкі работы  школьнага МА  па рэалізацыі новых  нарматыўных дакументаў, якія рэгламентуюць арганізацыю адукацыйнага працэсу  па гуманітарных дысцыплінах”

жнівень

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

2

Планаванне работы настаўнікаў па самаадукацыі.

Арганізацыя работы з матываванымі вучнямі. Падрыхтоўка да I(школьнага) этапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай, рускай, англійскай мовах, па сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі, па грамадазнаўству.

Падрыхтоўка і  зацвярджэнне матэрыялаў для Iэтапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай, рускай, англійскай мовах, па сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі, па грамадазнаўству.

Арганізацыя і правядзенне Iэтапа рэспубліканскай алімпіяды.

Падвядзенне вынікаў школьнай алімпіяды.

Адкрытыя ўрокі да пасяджэння МА

Верасень -кастрычнік

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

3

Падрыхтоўка да 2 этапа Рэспубліканскай алімпіяды.

Удзел у 2 этапе Рэспубліканскай алімпіяды.

Работа па тэмах самаадукацыі.

Удзел у псіхолага-педагагічным кансіліуме “Адаптацыя навучэнцаў 5 класа”.

Адкрытыя урокі да пасяджэння МА

Лістапад – снежань

 

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

4

Пасяджэнне МА: “Забеспячэнне якасці педагагічнай дзейнасці: актуальныя пытанні, праблемы, шляхі іх вырашэння, перспектывы развіцця” 

Лістапад

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

5

Падрыхтоўка вучняў 9-11 класа да раённай алімпіяды.

Арганізацыя і ўдзел навучэнцаў 5-8 класаў у раённай алімпіядзе.

Работа настаўнікаў па тэмах самаадукацыі.

Творчыя справаздачы па самаадукацыі настаўнікаў, якія працуюць над тэмамі самаадукацыі другі год.

Лістапад

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

6

Пасяджэнне МА: “Самааналіз індывідуальнай сістэмы педагагічнай дзейнасці”

 

Студзень

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

7

Удзел у прадметных конкурсах

Узаеманаведванне ўрокаў з мэтай павышэння эфектыўнасці самастойнай работы настаўнікаў

Курсавая падрыхтоўка на базе МАІРА

Удзел у рабоце раённых МА

Удзел у рабоце школьных педагагічных саветаў

Правядзенне прадметных тыдняў

Наведванне семінараў

На працягу года

Кіраўнік МА, настаўнікі-прадметнікі

 

ПАСЯДЖЭННЕ №1

Тэрмін правядзення: жнівень

Тэма: Змест і асноўныя напрамкі работы  школьнага МА  па рэалізацыі новых  нарматыўных дакументаў, якія рэгламентуюць арганізацыю адукацыйнага працэсу  па гуманітарных дысцыплінах.

Мэта: арганізацыя  работы МА ў  2017-2018 навучальным годзе

Задачы:- зрабіць аналіз дзейнасці МА за 2017/2018 н.г.;

вызначыць змест і асноўныя накірункі дзейнасці МА на 2017/2018 навучальны год; арганізацыя самаадукацыі педагогаў

Форма правядзення: інструктыўна-метадычная нарада

Пытанні для абмеркавання:

1. Аналіз вынікаў работы МА  за 2016/2017 навучальны год. Планаванне работы метадычнага аб'яднання ў 2017/2018 годзе.

2. Навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па прадметах гуманітарнага цыклу ў 2017/2018 навучальным годзе.

3 Аналіз вынікаў ЦТ навучэнцаў па прадметах гуманітарнага цыклу ў 2017 годзе. Актуальныя пытанні падрыхтоўкі да ЦТ  у 2018  годзе

4.  Арганізацыя самаадукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе.

 

ПАСЯДЖЭННЕ № 2

Тэрмін правядзення: лістапад

Тэма: Забеспячэнне якасці педагагічнай дзейнасці: актуальныя пытанні, праблемы, шляхі іх вырашэння, перспектывы развіцця

Мэта: вызначэнне найбольш эфектыўных тэхналогій выкладання  прадметаў, варыятыўных падыходаў для паспяховай адукацыі навучэнцаў

Задачы:

– удасканальваць прафесійнае майстэрства на аснове ідэй педагогаў-наватараў і  творча працуючых педагогаў;

– пашырыць веды педагогаў  пра сучасныя педагагічныя тэхналогіі, актыўныя  формы і метады навучання, асаблівасці  іх прымянення ў залежнасці ад сітуацыі;

трансліраваць педагагічны вопыт педагогаў

Форма правядзення: творчая лабараторыя.

Пытанні для абмеркавання:

1 Шляхі ўдасканалення прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў.

2.Рэалізацыя прынцыпаў кампетэнтнаснага падыходу ў адукацыйным працэсе па вучэбных паметах “Руская мова і літаратура.

3. Праектаванне сучаснага ўрока пры вывучэнні замежнай мовы з выкарыстаннем традыцыйных і інавацыйных тэхналогій, накіраваных на развіццё асобы вучня і яго творчых здольнасцей.

4. Выкарыстанне актыўных і інтэрактыўных метадаў і прыёмаў навучання на ўроках беларускай літаратуры.

 

ПАСЯДЖЭННЕ № 3

Тэрмін правядзення: студзень

Тэма: Самааналіз індывідуальнай сістэмы педагагічнай дзейнасці

Мэта: самааналіз  прафесійнай дзейнасці настаўнікаў гуманітарных дысцыплін.

Задачы:

- правесці рэфлексіўны аналіз кожным удзельнікам асаблівасцяў уласнай сістэмы педагагічнай дзейнасці;

- стварыць умовы для усведамлення настаўнікамі сутнасных характарыстык уласнай індывідуальнай сістэмы педагагічнай дзейнасці;

- фарміраваць аналітычную, камунікатыўную і рэфлексіўную культуру педагогаў.

Форма правядзення: рэфлексіўна-аналітычны дыялог

Заданні для падрыхтоўкі да пасяджэння:
1. Падрыхтаваць выступленні па ключавых пытаннях, якія раскрываюцьь асаблівасці ўласнай сістэмы педагагічнай дзейнасці:
- У чым сэнс, каштоўнасці і мэты вашай прафесійнай дзейнасці?
- Як плануеце разуменне статусу спецыяліста?
- У чым заключаецца ваша паз
іцыя ў дачыненні да вучня?
- Як складваюцца адносіны з калегамі як прадстаўнікамі прафесійнай супольнасці?
- Якое ваша ўяўленне пра сябе як развіваецца і творчай індывідуальнасці?
2. Падрыхтаваць выступленні па прапанаваных пытаннях пад рубрыкай «Абарона пазіцый».
3. Кансультацыя па асноўных пазіцыях самааналізу сістэмы педагагічнай дзейнасці.

 

ПАСЯДЖЭННЕ № 4

Тэрмін правядзення: сакавік

Тэма: Павышэнне эфектыўнасці адукацыйнага працэсу праз пазаўрочную дзейнасць  і рэалізацыю выхаваўчага патэнцыялу вучэбных прадметаў

Мэта: актывізацыя выхаваўчага патэнцыялу адукацыйнага працэсу праз урочную і пазаўрочную дзейнасць

Задачы:

- абнавіць і ўдасканальваць веды педагогаў у накірунку арганізацыі  пазаўрочнай дзейнасці і ў накірунку рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу вучэбных прадметаў;

- стымуляваць  прафесійную і грамадскую актыўнасць педагогаў;

Форма правядзення: семінар

Пытанні для абмеркавання:

1. Выхаваўчы патэнцыял  вучэбных заняткаў  па беларускай мове і літаратуры.

2. Пазаўрочная дзейнасць па замежнай мове як складнік эфектыўнай адукацыі.

3. Псіхалагічныя аспекты матывацыі  і стымулявання вучэбнай  дзейнасці навучэнцаў.

4. Падрыхтоўка і правядзенне выніковай атэстацыі навучэнцаў.

 

Літаратура:
1. Ямбург Я.А. «Упраўленне развіццём адаптыўнай школы», М, 2004.
2. Асобасна арыентаваны ўрок: канструяванне і дыягностыка. М, 2006.
3. Нікішына І.В. «Інавацыйная дзейнасць сучаснага педагога", "Настаўнік", 2006.

 

                                                                                                                            Зацвярджаю

Дырэктар ДУА “Гаранская дзіцячы сад-

сярэдняя школа Полацкага раёна”

___________________ Г.І. Юпат

  "30" жніўня 2017 г.
 

План работы МФ педагогаў пачатковых класаў,

фізічнай культуры, выхавальнікаў,

настаўнікаў-дэфектолагаў
 

Пасяджэнне №1 (жнівень)

 Тэма: Змест і арганізацыя адукацыйнага працэсу на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе.


Форма: Інструктыўна-метадычная нарада.

Пытанні:

1. Навуковае метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе:

змяненні ў вучэбных праграмах па вучэбных прадметах у I–III класах;

новыя вучэбныя выданні для I–III класаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, асаблівасці работы з імі.

2. Асаблівасці арганізацыі навучання грамаце па новаму вучэбна-метадычнаму комплексу аўтара В.І. Цірынавай.

3. Асаблівасці вывучэння беларускай (рускай) мовы і літаратурнага чытання ў III класе ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай (беларускай) мовай навучання і выхавання ў 2017/2018 навучальным годзе.

4. Арганізацыя і змест работы метадычнага фарміравання педагогаў пачатковых класаў, фізічнай культуры, выхавальнікаў, настаўнікаў-дэфектолагаў у 2017/2018 навучальным годзе.

5. Узгадненне каляндарна-тэматычных планаў, зацвярджэнне тэм па самаадукацыі.

6.  Першасная дыягностыка цяжкасцяў і запытаў педагогаў.

Пасяджэнне №2 (кастрычнік)

Тэма: Рэалізацыя на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі сучасных падыходаў да навучання: кампетэнтнаснага, сістэмна-дзейнаснага, культуралагічнага, асобасна-арыентаванага.

Форма: Семінар-практыкум.

Пытанні:

 

1. Удасканаленне ўменняў праектавання і канструявання адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі, стварэння здароўезберагальнага асяроддзя.

2. Выкарыстоўванне  актыўных метадаў навучання.

3. Праблемнае навучанне як фактар ​​інтэлектуальна-творчага развіцця малодшага школьніка.

4. Фарміраванне  даследчых уменняў малодшых школьнікаў з дапамогай эўрыстычных метадаў.

5. Арганізацыя  ўдзелу ў інтэрнэт-алімпіядах, конкурсах, стварэнне творчых груп.

6. Распрацоўка і зацвярджэнне заданняў для правядзення прадметных алімпіяд.

7. Абмеркаванне  тэм даследчых работ для ўдзелу ў конкурсе навучальных даследчых работ.

8. Пераемнасць у фізічным выхаванні дашкольнікаў і навучэнцаў першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

 

Пасяджэнне №3 (сакавік)

 

Тэма: Фарміраванне універсальных навучальных дзеянняў навучэнцаў у кантэксце вывучэння вучэбнага прадмета «Беларуская мова».

 

Форма: Педагагічная майстэрня

Пытанні:

1. Фарміраванне чытацкіх і інфармацыйных уменняў вучняў на ўроках на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

2.  Беларуская мова: павышэнне матывацыі ды навучання.

3.  Развіваем фантазію – вывучаем  мову. Скарбонка ідэй для арганізацыі ўрокаў беларускай мовы.

4.  Асваенне беларускай музычнай культуры, вывучэнне рэгіянальных культурных традыцый у працэсе музычных заняткаў у дзіцячым садку і

на ўроках музыкі на першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

 

Пасяджэнне №4 (май)

Аналіз работы МФ за 2017/2018 навучальны год.

 

Форма: Творчая справаздача.

 

Пытанні:

 

1.Аналіз работы метадычнага аб'яднання за 2017/2018 навучальны год.

2. Дыягностыка цяжкасцяў і запытаў педагогаў.

3. Рэзультаты анкетавання вучняў і бацькоў па арганізацыі факультатыўных заняткаў.

4. Перспектыўнае  планаванне работы метадычнага фарміравання  педагогаў пачатковых класаў, фізічнай культуры, выхавальнікаў, настаўнікаў-дэфектолагаў  на наступны навучальны год.

5. Самааналіз педагогаў па тэмах самаадукацыі.

   

Зацвярджаю

Дырэктар ДУА “Гаранская дзіцячы сад-

сярэдняя школа Полацкага раёна”

___________________ Г.І. Юпат

  "30" жніўня 2017 г.
 

План работы метадычнага аб'яднання прыродазнаўча - матэматычнага цыкла на 2017/2018 навучальны год 

Тэма: Удасканаленне прадметна-метадычнай падрыхтоўкі настаўнікаў - прадметнікаў.

Мэта: Удасканаленне работы па папярэджанні адхіленняў у засваенні вучнямі абавязковага мінімуму зместу адукацыі, па прырашчэнню ведаў і ўменняў педагогаў па выяўленні і ўліку індывідуальных асаблівасцяў навучэнцаў на ўроках; пашырэнне магчымасцяў для павышэння кваліфікацыі, росту прафесійнага майстэрства і распаўсюджвання перадавога вопыту педагагічных кадраў.

Задачы МА:

Удасканаленне адукацыйнага працэсу па прадметах матэматыка, фізіка, хімія, біялогія, інфарматыка з улікам рэкамендацый па выніках рэспубліканскага маніторынгу якасці агульнай сярэдняй адукацыі;

 Актуалізацыя і паглыбленне прадметных ведаў педагогаў, удасканаленне методыкі выкладання вучэбных прадметаў;

Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў выкладанні вучэбных прадметаў; Забеспячэнне выхаваўчага патэнцыялу вучэбных і факультатыўных заняткаў; Метадычнае суправаджэнне росту прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў і іх паспяховай атэстацыі;

Павышэнне цікавасці, пашырэнне і паглыбленне ведаў па вучэбным прадмеце ў шосты школьны дзень.

 

Пасяджэнне №1, жнівень 2017 года

Тэма: Змястоўныя і арганізацыйна-метадычныя асаблівасці адукацыйнага працэсу ў 2017/2018 навучальным годзе.

Мэта: вывучэнне пытанняў па арганізацыі пачатку навучальнага года.

Задачы: 1. Вывучыць інструктыўна-метадычныя пісьмы Міністэрства адукацыі да пачатку навучальнага года.

 2. Абмеркаваць асноўныя патрабаванні да арганізацыі самаадукацыі педагогаў. Форма правядзення: круглы стол.

 Пытанні для абмеркавання:

1. Навукова - метадычнае забеспячэнне вучэбных прадметаў у 2017/2018 навучальным годзе: абноўленыя навучальныя праграмы, новыя навучальныя дапаможнікі.

 2. Асаблівасці выкладання матэматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі і інфарматыкі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2017/2018 навучальным годзе з улікам рэкамендацый па выніках рэспубліканскага маніторынгу якасці агульнай сярэдняй адукацыі;

3. Абмеркаванне і зацвярджэнне плана работы МА на новы год.

4. Агляд навінак вучэбна-метадычнай літаратуры, прафесійнай літаратуры. Літаратура:

 1. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

2. Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджанае пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.12.2011 № 283 (са зменамі і дапаўненнямі).

3. Правілы правядзення атэстацыі вучняў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.06.2011 № 38.

4. Нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў агульнаадукацыйных устаноў па вучэбных прадметах, зацверджаныя загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05 .2009 № 674 (са зменамі і дапаўненнямі ад 29.09.2010 № 635).

5. Санітарныя нормы і правілы "Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі", зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 2012/12/27 № 206 (у рэдакцыi пастановы ад 2017/05/17 № 35).

6. Правілы бяспекі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах (дысцыплінах) "Хімія" і "Фізіка" ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26.03.2008 № 26.

Пасяджэнне 2, лістапад 2017

Тэма: Арганізацыя вучэбна - пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках. Навукова - метадычны блок

1. Структура вучэбна-пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў. Педагагічныя фактары, якія ўплываюць на фарміраванне станоўчай устойлівай матывацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці.

 2. Формы арганізацыі вучэбна - пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў.

3. Фарміраванне чытацкіх уменняў як фактар ​​павышэння якасці ведаў.

 4. Кантрольна - ацэначны дзейнасць на ўроках. Дазаванне, аб'ём і ацэньванне хатняга задання.

Вучэбна - метадычны блок

  1. Урок з ужываннем розных формаў арганізацыі вучэбнай дзейнасці, інтэрактыўных метадаў навучання. Панарама метадычных ідэй.

Практычны блок

          Аналіз урока з пазіцыі кіравання вучэбна - пазнавальнай дзейнасцю вучняў

Літаратура:

 1. Манкевіч, М.В. Фарміраванне вучэбна-арганізацыйных уменняў і навыкаў вучняў у працэсе кантрольна-ацэначнай дзейнасці ў адукацыйным працэсе па хіміі // Біялогія І хімія. - 2014. - №1.

2. Сеген, Я.А. Сучасны ўрок па хіміі: ад патрабаванняў да арганізацыі // Біялогія І хімія. - 2015. - №10.

3. Лугоўскі, С.А. Фарміраванне пазнавальнай актыўнасці школьнікаў пры вывучэнні матэматыкі // Матэматыка: праблемы выкладання. - 2009. - №4. 4. Запрудскі, М.І. Як эфектыўна арганізоўваць самастойную дзейнасць вучняў // Фізіка. - 2011. – №5

 Пасяджэнне 3, студзень 2018 года

Тэма: Шляхі развіцця інтэлектуальных і творчых здольнасцяў навучэнцаў сродкамі вучэбнага прадмета

Навукова - метадычны блок

1. Выкарыстанне пазнавальных практыкаарыентаваных заданняў на ўроках для фарміравання прадметных і метапрадметныя кампетэнцый. Накіраванасць адукацыі на прымяненне атрыманых ведаў у паўсядзённым жыцці.

2. Арганізацыя праектна - даследчай дзейнасці вучняў на ўроках і ў пазаўрочны час як умова фарміравання ў вучняў прадметных уменняў і навыкаў.

3. Праблемнае навучанне як адзін са сродкаў развіцця інтэлектуальнага патэнцыялу асобы.

Вучэбна - метадычны блок

Адкрыты ўрок ці факультатыўныя заняткі па хіміі з выкарыстаннем практыкаарыентаваных заданняў, праектна - даследчай дзейнасці.

Літаратура:

 1. Дамуть, Т.Д. Даследчая работа вучняў як фактар ​​павышэння іх матывацыі да вучэбнай дзейнасці // Біялогія І хімія. - 2014. - №3.

2. Сеген, Я.А. Практыка - арыентаваны падыход да навучання хіміі як фактар ​​развіцця творчых здольнасцяў навучэнцаў // Біялогія І хімія. - 2015. - №7.

3. Сугакевич, А. Г. Вучэбныя задачы як сродак развіцця ў вучняў уменняў і навыкаў даследчай дзейнасці // Фізіка. - 2014. - №6.

4. Якубоўскі, А. В. Уключэнне навучэнцаў у даследчую дзейнасць на ўроку // Фізіка. - 2017. - №2. 5. Мілішкевіч, С. В. «Легколи бытьхозяином?». Рашэнне матэматычных задач эканамічнага ўтрымання // Матэматыка. - 2016.- №1.

 

Пасяджэнне 4, Сакавік 2018 г

Тэма: Удасканаленне педагагічнай тэхнікі педагога як фактар ​​павышэння якасці адукацыі

Навукова - метадычны блок

 1. Інфармацыйна - камунікатыўная кампетэнтнасць педагога як фактар ​​павышэння якасці адукацыі вучняў.

2. Шляхі і сродкі арганізацыі пазнавальнай дзейнасцю вучняў на вучэбным занятку і ў пазаўрочнай дзейнасці па вучэбным прадмеце ў шосты школьны дзень.

3. Удасканаленне ведаў, уменняў і навыкаў вучняў на вучэбным занятку і ў пазаўрочнай дзейнасці на аснове кампетэнтнаснага падыходу.

Вучэбна - метадычны блок

1. Паэтапныя дзеянні па фарміраванні даследчай культуры навучэнцаў: разумовыя уменні і навыкі, уменні і навыкі працы з кнігай і іншымі крыніцамі інфармацыі, уменні і навыкі, звязаныя з культурай вуснага і пісьмовага маўлення.

 2. Развіццё творчых здольнасцяў і даследчых уменняў вучняў. Віды і формы работы настаўніка па развіцці творчага патэнцыялу асобы вучняў.

 Практычны блок

  1. Праектаванне ўрокаў з выкарыстаннем індывідуальных, групавых і франтальных формаў арганізацыі вучэбнай дзейнасці вучняў.
  2. Падбор ключавых задач для падрыхтоўкі вучняў да алімпіяд.

Літаратура

1. Грышан, О. Ю. Выкарыстанне інфармацыйна - камунікацыйных тэхналогій на ўроках хіміі // Біялогія І хімія. - 2015. - №3.

 2. Лісава, М. І., Карневіч, О. Н. Аб фарміраванні матэматычнай кампетэнтнасці навучэнцаў - 2012. - №1.
 

                                                                                                   

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.