Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 41 человек

методическая работа

Дата: 12 ноября 2016 в 23:10, Обновлено 14 ноября в 20:38

                                                                                      ЗАЦВЯРДЖАЮ

                                                                                      Дырэктар Дзяржаўнай установы

                                                                                      адукацыі “Гаранская дзіцячы сад –

                                                                                     сярэдня школа Полацкага раёна”

                                                                                       ________Г.І.Юпат

                                                                                      “__” верасня ____г.


 


 

              ПАЛАЖЭННЕ

              аб  школьным метадычным фарміраванні

             педагогаў Дзяржаўнай установы адукацыі

             “Гаранская дзіцячы сад-сярэдняя школа

              Полацкага раёна”


 


 


 

І. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

  1.1. Школьнае метадычнае  фарміраванне( ШМФ) установы кіруецца ў сваёй дзейнасці Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

  1.2. ШМФ з’яўляецца структурна – прафесійным падраздзяленнем установы, якое здзяйсняе правядзенне вучэбна-выхаваўчай, метадычнай, даследча – эксперыментальнай работы па аднаму ці некалькіх вучэбных прадметах, а таксама па канкрэтных накірунках адукацыйнага працэсу.

1.3. ШМФ фарміруецца з педагогаў, якія выкладаюць адзін прадмет або прадметы адной адукацыйнай вобласці або ажыццяўляюць педагагічную (прафесійную) дзейнасць па канкрэтнаму накірунку адукацыйнага працэсу. У склад метадычнага фарміравання могуць уваходзіць педагогі сумежных прадметаў.

1.4. Колькасць ШМФ вызначаецца, зыходзячы з неабходнага комплексу рашэння задач, якія стаяць  перад  установай і зацвярджаюцца загадам дырэктара ўстановы.

1.5. ШМФ ствараюцца, рэарганізуюцца і ліквідуюцца дырэктарам установы па прадастаўленню намесніка дырэктара па асноўнай дзейнасці.

1.6. Метадычнае фарміраванне непасрэдна падпарадкоўваецца намесніку дырэктара па асноўнай дзейнасці.

 1.7.Вучэбна-выхаваўчую, метадычную і даследча-эксперыментальную работу метадычнае фарміраванне здзяйсняе на аснове сапраўднага палажэння, загадаў і іншых нарматыўных прававых дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і рэгіянальных органаў упраўлення адукацыі, палажэння ўстановы.

 1.8. Па пытаннях унутранага распарадку ШМФ кіруецца правіламі і нормамі  аховы працы, тэхнікі бяспекі і супрацьпажарнай бяспекі, Статутам установы, Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку, працоўным дагаворам.


 


 

ІІ. ЗАДАЧЫ І ЗМЕСТ ДЗЕЙНАСЦІ МЕТАДЫЧНАГА ФАРМІРАВАННЯ


 

ШМФ  як структурнае падраздзяленне ўстановы ствараецца для рашэння  вызначаных задач:

  2.1.  Арганізацыя павышэння  кваліфікацыі педагогаў;

  2.2. Вывучэнне нарматыўнай і метадычнай дакументацыі па пытаннях адукацыі;

  2.3. Арганізацыя і правядзенне на высокім прафесійным узроўні адукацыйнай, метадычнай і даследчай работы па адной ці некалькіх роднасных дысцыплінах;

 2.4. Удасканаленне методыкі правядзення розных відаў заняткаў і іх вучэбна – метадычнага і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння;

 2.5. Правядзенне педагагічных эксперыментаў;

   2.6. Зацвярджэнне атэстацыйных матэрыялаў для выніковага кантролю і экзаменацыйных матэрыялаў для выпускных класаў (для вусных экзаменаў);

   2.7. Азнаямленне з аналізам стану выкладання прадмета па выніках унутранага кантролю;

   2.8. Узаеманаведванне ўрокаў па вызначанай тэматыцы з наступным самааналізам і аналізам дасягнутых вынікаў;

  2.9. Арганізацыя адкрытых урокаў па вызначанай тэме з мэтай азнаямлення з метадычнымі распрацоўкамі складаных тэм прадмета;

 2.10. Вывучэнне перадавога педагагічнага вопыту;

 2.11.Выпрацоўка адзіных патрабаванняў да ацэнкі вынікаў засваення праграмы на аснове распрацаваных адукацыйных стандартаў па прадмету;

2.12. Азнаямленне з метадычнымі распрацоўкамі па прадмету, аналіз метадаў выкладання прадмета;

2.13. Справаздачы аб прафесійнай самаадукацыі настаўнікаў, работ на курсах павышэння кваліфікацыі;

 2.14. Арганізацыя і правядзенне прадметных тыдняў, першага этапу прадметных алімпіяд, конкурсаў;

2.15. Разгляд пытанняў арганізацыі, кіраўніцтва і кантроля даследчай работы вучняў;

2.16. Умацаванне матэрыяльнай базы кабінетаў.


 

ІІІ.АСНОЎНЫЯ ФОРМЫ  ШКОЛЬНАГА МЕТАДЫЧНАГА ФАРМІРАВАННЯ, СТВАРЭННЕ ПРЫКЛАДНОЙ МЕТАДЫЧНАЙ ПРАДУКЦЫІ


 

3.1. Арганізацыйнымі формамі ШМФ з’яўляюцца прадметнае метадычнае аб’яднанне, прадметная секцыя, творчая група, лабараторыя і майстэрня, праблемны семінар, пастаянна дзеючы семінар, праектная група, экспертная група, майстар-клас, педагагічны клуб, педагагічная гасціная, аўтарская школа, школа перадавога вопыту, “Школа маладога настаўніка”, кансультацыйны пункт і інш.

3.2. Дыдактычнымі формамі ШМФ з’яўляюцца лекцыя, семінар, практыкум(тэарэтычны і метадычны), фестываль(панарама) педагагічных ідэй, прэзентацыя перадавога педагагічнага вопыту, навукова-практычная канферэнцыя, педагагічныя чытанні, “круглы стол”, трэнінг, індывідуальнае настаўніцтва(субяседванне, кансультаванне), групавая кансультацыя, дзелавая гульня, конкурс прафесійнага майстэрства, агляд-конкурс і інш.

3.3. адным з асноўных канечных рэзультатаў дзейнасці ШМФ з’яўляецца стварэнне прыкладной метадычнай прадукцыі, якой лічацца графікі і дыяграмы, інструктыўны метадычны плакат, метадычны бюлетэнь; тэматычная падборка, картатэка, інфармацыйны каталог, метадычная распрацоўка, рэкамендацыі, інструкцыі, памятка і інш.

   

                   ІV. АРГАНІЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГАЎ ШКОЛЬНАГА МЕТАДЫЧНАГА ФАРМІРВАННЯ ЎСТАНОВЫ


 

         Узначальвае ШМФ кіраўнік, які назначаны дырэктарам установы з ліку найбольш вопытных і аўтарытэтных педагогаў па ўзгадненню з членамі ШМФ.

             Работа ШМФ праводзіцца ў адпаведнасці з планам работы на бягучы  навучальны год. План складаецца кіраўніком ШМФ пры ўдзеле непасрэдна  педагогаў, якія ўваходзяць у яго склад, разглядаецца на пасяджэнні ШМФ, узгадняецца з метадычным саветам і зацвярджаецца дырэктарам  на пасяджэнні педагагічнага савета.

      Пасяджэнні  ШМФ праводяцца не радзей аднаго разу ў чвэрць. Па кожнаму з пытанняў, якія  абмяркоўваюцца на пасяджэнні, распрацоўваюцца рэкамендацыі, якія фіксуюцца ў пратаколе. Пратакол падпісваецца кіраўніком ШМФ і сакратаром.

                   Пры разглядзе пытанняў, якія закранаюць тэматыку ці інтарэсы іншых метадычн фарміраванняў,   на пасяджэнні   запрашаюцца   іх   кіраўнік (настаўнікі).

         Кантроль за дзейнасцю ШМФ здзяйсняецца дырэктарам установы, яго намеснікам па вучэбнай рабоце ў адпаведнасці з планамі метадычнай работы ўстановы і ўнутранага кантролю, зацверджаных дырэктарам установы.


 

                V. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ  АБАВЯЗКІ ПЕДАГОГАЎ ШКОЛЬНАГА МЕТАДЫЧНАГА     ФАРМІРАВАННЯ

                

             Педагогі ШМФ

     5.1. Вывучаюць нарматыўную і метадычную дакументацыю па пытаннях адукацыі;

     5.2. Удасканальваюць методыку правядзення розных відаў заняткаў і іх вучэбна- метадычнага і   матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння;

     5.3. Арганізуюць і праводзяць адкрытыя ўрокі;

     5.4. Здзяйсняюць узаеманаведванне ўрокаў па вызначанай тэматыцы з наступным самааналізам і аналізам дасягнутых вынікаў;

    5.5. Праводзяць педагагічныя эксперыменты;

    5.6. Арганізоўваюць і праводзяць прадметныя тыдні;

    5.7. Рэкамендуюць педагогам розныя формы павышэння кваліфікацыі;

    5.8. Звяртаюцца за кансультацыяй па праблемах вучэбнай дзейнасці і выхавання навучэнцаў да кіраўніцтва ўстановы;

    5.9. Уносяць прапановы па ўдасканаленню арганізацыі і зместу атэстацыі педагогаў.


 

  VI. ПРАВЫ ПЕДАГОГАЎ ШКОЛЬНАГА МЕТАДЫЧНАГА ФАРМІРАВАННЯ ЎСТАНОВЫ


 

              Педагогі маюць права:

     6.1. Рыхтаваць прапановы і рэкамендацыі настаўнікаў для павышэння кваліфікацыйнай катэгорыі;

     6.2. Уносіць прапановы аб паляпшэнні адукацыйнага  працэсу ва ўстанове; ставіць пытанне аб публікацыі матэрыялаў аб перадавым педагагічным вопыце, які назапашаны ў метадычным фарміраванні, ставіць пытанне перад адміністрацыяй установы аб заахвочванні педагогаў метадычнага фарміравання за актыўны ўдзел у эксперыментальнай дзейнасці;

    6.3. Уносіць прапановы па арганізацыі і зместу атэстацыі педагогаў.


 

VII. ДАКУМЕНТАЦЫЯ ШМФ

         Для работы ў ШМФ павінны быць наступныя дакументы:

      7.1. Палажэнне аб ШМФ;

      7.2. Аналіз работы за мінулы год;

      7.3. План работы ШМФ на бягучы навучальны год;

      7.4. Планы заняткаў ШМФ;

      7.5. Банк дадзеных аб педагогах ШМФ;

      7.6. Звесткі аб тэмах самаадукацыі настаўнікаў ШМФ;

      7.7. Звесткі аб  павышэнні  кваліфікацыі педкадраў на бягучы год;

       7.8 Пратаколы паседжанняў ШМФ.

       7.9. Метадычныя распрацоўкі членаў ШМФ 

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.